marketing

nákup médií

 

Zajištění prostoru v médiích v dostatečném předstihu před kampaní s využitím obchodních výhod agentury.

Mít aktuální přehled o cenách médií a výhodně je nakupit znamená v regionu ČR průběžně sledovat několik stovek ceníků, které zahrnují všechna média v oblasti tisku, rozhlasu, televize, teletextu, venkovní reklamy, reklamy v kinech, na www stránkách atd. Součástí ceníků jsou vedle kontaktů i technické parametry, termíny dodání podkladů a další údaje, které jsou stejně jako ceny neustále aktualizovány. Vzhledem k obrovskému množství měnících se dat je pro kvalitní nákup médií nutné využití elektronických nástrojů - profesionálních databází a internetových aktualizací.