marketing

interní komunikace

 

Pro společnost je důležitá nejen komunikace s vnějším světem, ale také komunikace směrem dovnitř - s pracovníky, kteří pro společnost pracují. Na jejich vnitřním ztotožnění se s cíli společnosti závisí jejich pracovní produktivita a loajalita k firmě, proto je důležitá průběžná komunikace - např. prostřednictvím interního časopisu a také vytváření různých benefitů, akce pro děti, firemní večírky, sportovní utkání). Zaměstnanci se výrazným způsobem podílejí nejen na vytváření zisku, ale také na veřejném obrazu , který naše společnost má.