marketing

konstrukce značky

 

Každá společnost má zboží či služby , které jsou předmětem jejího podnikání. Proto je velmi důležité, jakým způsobem jsou vnímány. Každá značka přináší spotřebiteli kromě své užitné hodnoty také emoční vjemy (např. dobře živím své děti) a obecné hodnoty (jsem dobrá matka).