marketing

public relations

 


Obecný název „vztahy s veřejností" v sobě ukrývá celý komplex činností a aktivit, které ve svém důsledku vytvářejí image firmy u celé populace nebo u vybraného segmentu. Je to opět prostor, kde může agentura projevit své kvality.

Vztah k veřejnosti je zaměřen na poznávání zájmů a postojů veřejnosti. Cílem je uvést do přijatelného souladu zájmy veřejnosti a zájmy vedení firmy. Účinným nástrojem jsou zprávy nebo hodnocení nezávislých osob či institucí v hromadných sdělovacích prostředcích. Nezávislé sdělení působí důvěryhodněji než placená inzerce a obchodní účinek bývá výrazně příznivý. Firmy se také často prezentují na tiskových konferencích nebo projekcí filmových a jiných záznamů. Důležitou formou vztahu k veřejnosti je také sponzorská činnost, finanční a organizační účast na projektech neziskových organizací.