marketing

tisková konference

 

Silný nástroj public relations, který doplňuje celou strategii práce s médii.

Součást budování vztahů s veřejností (viz Public relations), kdy jsou prostředníky zástupci sdělovacích prostředků. Tisková konference vyžaduje pečlivou přípravu od výběru pozvaných novinářů i vhodného místa konání, přes tvorbu kvalitních tištěných materiálů - pozvánek, materiálů o firmě a hlavně tiskové zprávy, výběr vzorků výrobků, volbu audiovizuálních prostředků, až po kvalitní přípravu zástupců firmy, kteří budou zodpovídat dotazy novinářů. Celková atmosféra tiskové konference a atraktivita způsobu předložení informací může ovlivnit ochotu zástupců médií věnovat tématu potřebnou pozornost.