marketing

vyhodnocení média aktivit

 

Vyhodnocení ohlasů prezentovaných v médiích a vyhodnocení úspěšnosti ostatních aktivit v souvislosti s předem stanoveným cílem.